30-60 kran

kr

30-60 kran

Kranman K30-60 är en smidig och lätt kran. Kranen är utrustad med komfortled som medför att kranen även får ett jämt rörelsemönster vertikalt. Komfortleden möjliggör även att kranen helt kan vikas ihop. Skillnaden mellan Kranman 30-50 och Kranman 30-60 är att Kranman 30-60 har ett 90 cm långt utskjut och får därmed en räckvidd på 4.4 meter.

Fakta

Räckvidd4,4 m
Lyftkraft 1,2 m500 kg
Lyftkraft 3 m240 kg
Grip0,08 m2
Utskjut0,9 m
Systemtryck180 bar
Vikt302 kg inkl. grind, stödben och grip
Rek. oljeflöde10-20 lit/min

kr

Alla priser är exkl. moms